Opleiding

Vliegopleiding en instructie door ervaren GeZC Instructeurs

startplaats_6Je zult onder begeleiding van ervaren instructeurs op een veilige manier stap voor stap leren vliegen.  Praktijk en theorie gaan hand in hand, het vliegseizoen is vooral gericht op de praktijkopleiding dan ben je vrijwel continu bezig met het leren vliegen, terwijl de winter bij uitstek geschikt is om je de benodigde theorie onder begeleiding van instructeur eigen te maken.

Om het zweefvliegbrevet, GPL, te halen is het belangrijk om te laten zien dat je zowel de theorie als de praktijk goed onder de knie hebt.

Zaterdag en zondag zijn clubdagen waarop wordt lesgegeven. Je maakt snel vorderingen als je meedoet met een vliegkamp. De informatie daarover staat ook op de website.

Je betaalt bij de GeZC niet apart voor de praktijkbegeleiding door de instructeurs.