29/04/2024: We hebben m.i. van vandaag een wachtlijst ingesteld voor nieuwe leerlingen. Als de groep van huidige leerlingen/DBO’ers doorgestroomd zijn dit jaar en de vliegopleiding hebben voltooid, gaan we weer aannemen. De verwachting is dat we in augustus weer nieuwe leerlingen kunnen aannemen.

AANMELDEN VOOR HET GEZC LIDMAATSCHAP
Voordat je je direct aanmeld, lees eerst onderstaand verhaal nog even aandachtig door.
Als je volledig lid wilt worden dan kan je dit webformulier-lidmaatschap gebruiken voor het inschrijven.

LIDMAATSCHAP

Het maken van slechts één vlucht vraagt vrijwillige inzet van veel leden. Het lidmaatschap van de GeZC is daardoor het beste te omschrijven als een uitwisseling: de tijd en inzet van anderen die jouw vluchten mogelijk maken, vragen jouw tijdsinvestering en inzet om het vliegen voor andere leden mogelijk te maken. Tegenover enkele (les-)vluchten op een hele vliegdag, staan vele uren bijdragen aan het vliegbedrijf en andere deeltaken binnen de club. De sterke sociale cohesie binnen de club maken deze benodigde tijdsinvestering en inzet echter tot een significante bijdrage aan het plezier in het lidmaatschap! En er is niets zo mooi om na het vliegen of uitvoeren van een taak bij elkaar het plezier in de ogen te zien schitteren!

VOOR IEDEREEN?

In principe kan iedereen vanaf 14 jaar leren zweefvliegen. De enige wettelijke voorwaarden betreft het lidmaatschap van de KNVvL (link) voor de benodigde aanvullende WA-verzekering, en de medische goedkeuring (Medical voor zweefvliegen) voor het solo vliegen. Voor de GeZC is het daarnaast belangrijk dat een beginnende zweefvlieger de benodigde tijdsinvestering kan maken voor de gewenste progressie in de basisopleiding, evenals de tijd en inzet voor de vereniging. Grofweg komt dit neer op één hele gezellige dag per week, met pieken in het vliegseizoen en iets minder activiteit gedurende de winterstop.

Jong beginnen heeft absoluut voordelen: door de ‘leermodus’ krijgt een jongere de techniek van het vliegen vaak sneller onder de knie. Voor de meeste jongeren is daardoor het behalen van het brevet mogelijk in enkele jaren. Daarnaast geven het vliegen, het hele vliegbedrijf en de sociale setting een uitgelezen kans tot het ontwikkelen van waardevolle ‘life-skills’. Verantwoordelijkheid nemen, overzicht krijgen, prioriteiten stellen, drie stappen vooruit denken en doorzettingsvermogen zijn er enkelen. En de grote groep jeugd binnen de GeZC biedt een prachtig sociaal netwerk.

Tijdens de opleidingsjaren is het sociale netwerk van groot belang: een leerling die zich thuis voelt bij de GeZC zal weinig moeite hebben met de tijdsinvestering die nodig is voor het zich eigen maken van alle facetten van het zweefvliegen en het vliegbedrijf.

Beginnen met de opleiding in andere leeftijdsfasen is ook mogelijk. Wel met de overweging dat, zonder vliegervaring, een grotere tijdsinvestering nodig is voor de gewenste progressie in de opleiding. In dit kader is het bij de GeZC niet mogelijk om zonder vliegervaring te starten met de opleiding boven 55 jaar.

Extra welkom: Vanwege de leeftijdsopbouw van de GeZC leden zijn nieuwe leden in de leeftijdsgroep 25-45 extra welkom.

EISEN

Hoe oud moet je zijn om te mogen vliegen?
Zweefvliegen mag vanaf 14 jaar. Een brevet halen kan vanaf 16 jaar en vanaf 18 jaar mag je ook passagiers meenemen.

Lidmaatschap KNVvL
De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, de KNVvL, is de overkoepelende organisatie voor alle luchtsporten in Nederland. Voor zweefvliegers regelt de KNVvL onder meer de verplichte aansprakelijkheidsverzekering. Het lidmaatschap van de KNVvL is een vereiste om te kunnen beginnen met zweefvliegen.

Op de website van de KNVVL vindt u alle informatie over contributiebedragen, inschrijfgeld, etc.
>> KNVvL | Lid worden

Gezondheid en medical certificate (LAPL)
Je moet medisch gekeurd worden. De eisen zijn niet hoog, iedereen met een normale gezondheid wordt in principe goedgekeurd. Het dragen van een bril of contactlenzen is veelal geen probleem. Er geldt wel een max lengte en gewicht voor zweefvliegen: max 1.95 m en max 110 kg. Dit wordt mede veroorzaakt door technische en aerodynamische begrenzingen van het zweefvliegtuig

Tijdens de eerste fase van de vliegopleiding is een Medical Certificate LAPL geen vereiste, maar wordt wel aangeraden. Als je solo gaat vliegen moet je, naast het logboek, ook het Medical Certificate meenemen. Een SPL is alleen geldig in combinatie met een geldig medical.

Het Medical Certificate is vijf jaar geldig tot een leeftijd van 40 jaar, vanaf 40 jaar is het twee jaar geldig.

Medische keuringen

LAPL medische keuringen kunnen alleen worden gedaan door IL&T gecertificeerde keuringsartsen en bij door IL&T gecertificeerde luchtvaartgeneeskundige centra. De namen en adressen zijn te vinden op deze site.


TARIEVEN
Kijk op de GeZC Tarieven pagina voor een overzicht van de contributie tarieven.


LID WORDEN ?

Als je volledig lid wilt worden dan kan je dit webformulier-lidmaatschap gebruiken voor het inschrijven.

Wil je meer weten
mail dan naar:  info@gezc.org
of bel met:  +316 8353 3951