Kosten per vliegstrip: € 5.00

* Het besluitmoment is om 21:00 uur, op de avond voorafgaand aan de betreffende vliegdag, dan wordt ok definitief vastgesteld of er een lierbedrijf of een sleepbedrijf komt. Op het moment dat er vanuit het DDWV besloten wordt om te gaan vliegen, ben je op die gehele dag de daartoe benodigde strippen verschuldigd, ongeacht het moment waarop je besluit te komen en ongeacht de aanwezigheid van crew.

De crew is in principe aanwezig tot minimaal 1 uur nadat de laatste vlieger is vertrokken. Na 15:00 uur zit de dienst van de crew erop, de vliegdag blijft echter wel een DDWV vliegdag.

Vroeg aanmelden zal anderen aanmoedigen om zich ook in te schrijven voor een vliegdag, en geeft de crew de gelegenheid om in hun planning daarop te anticiperen. Daarom wordt vroeg aanmelden beloond met een korting.


Dagtarieven lieren 2024
  Aanmelding # Strippen Per dag
  Bij aanmelding langer dan één dag voor het besluitmoment*       6 € 30
  Bij aanmelding op de dag voor de vliegdag en vóór het besluitmoment* 7 € 35
  Bij aanmelding na het besluitmoment* of op de vliegdag zelf 9 € 45
  Bij individueel dagabonnement 12 € 60
  Vanaf de derde lierstart, per lierstart (in overleg met de startleider) 2 € 10

 

Annuleer je je aanmelding ná het besluitmoment, dan worden 4 strippen teruggestort.

Bij inschrijven betaal je altijd het liertarief. Als er geen lierbedrijf is, maar een sleepbedrijf, worden de meerkosten van de eerste sleep t.o.v. het dagtarief voor lieren achteraf van je saldo afgetrokken (minimaal 6 strippen, afhankelijk van de sleephoogte). Zorg hierbij voor voldoende saldo. 

 

Dagtarieven slepen 2024
   Aanmelding # Strippen Per dag
 
   Eerste start tot 400 meter (als je alleen gaan slepen, niet lieren)

 • Uitgaande van een inschrijving minimaal 2 dagen voor de vliegdag (inzet 6 strippen)
 • Als je naast slepen ook gaat lieren wordt de lierstart altijd als eerste start gezien
11 € 55

  
  Eerste start tot 400 meter bij individueel dagabonnement 

 • Uitgaande van een inschrijving minimaal 2 dagen voor de vliegdag (inzet 6 strippen)
 • Je rekent 6 strippen af voor de SNZT (waarde 30 Euro)
 • Je rekent 11 strippen af bij het DDWV (waarde 55 Euro)

17

€ 85,-

   Tweede start en meer, tot 400 meter

9

€ 45
   Extra hoogte (per 100 meter) 1 € 5

 

Als je op een vliegdag zowel wilt lieren als slepen dan wordt de sleepstart berekend volgens de tarieven van de tweede start. 

Zie voor meer informatie over slepen: http://slepenopterlet.nl/ 

DE SVS factureert de sleepvluchten rechtstreeks

De SVS is ook BTW plichtig alleen vooralsnog tegen een lager btw-tarief. In de DDWV strippen administratie kunnen we dat niet meer op een eenvoudige wijze verrekenen via de strippen. We hebben dan ook moeten besluiten dat we de sleepvluchten niet meer kunnen verrekenen via de strippen. Vanaf 1-1-2023 zal de SVS alle sleepvluchten rechtstreeks aan de vlieger factureren. Hou hier bij de aanschaf van strippen rekening mee!!

Dagdeelname

Individuele vliegers die volledig lid zijn van een bij de KNVVL aangesloten zweefvliegclub die geen belangstelling heeft voor een jaarabonnement, kunnen tot maximaal drie keer per jaar op doordeweekse dagen, met eigen kist of clubkist, aansluiten bij DDWV. Op het veld dien je in staat te zijn het lidmaatschapsbewijs van je zweefvliegclub te tonen.

Dagvliegers dienen zich te registreren op https://mijn.gezc.org en zich in te schrijven voor een vliegdag. Betaling via Ideal. Een dagvlieger betaalt per aanmelding 6 strippen extra om een dag te komen vliegen. Het dagtarief voor deze vliegers bedraagt €48,- tot €60,- Euro afhankelijk van het aanmeldmoment. Eventuele kosten voor slepen worden separaat verrekend.

Individueel DDWV-lidmaatschap

In aanvulling op de dagdeelname is het ook mogelijk om individueel DDWV ‘lid’ te worden. Je bent volledig lid van een bij de KNVVL aangesloten zweefvliegclub, jouw club heeft geen jaarabonnement voor het DDWV maar je wilt meer dan drie keer per jaar komen vliegen op een doordeweekse dag. Je dient op het veld in staat te zijn het lidmaatschapsbewijs van jouw zweefvliegclub te tonen.

Individuele DDWV leden dienen zich te registreren op ddwv.gezc.org. Om op Terlet te mogen vliegen als niet-Terletclub vlieger is er een tarief ingesteld van 300,- Dit bedrag gaat naar de SNZT omdat je niet bijdraagt aan het onderhoud en gebruik van Terlet d.m.v. contributie. Als individueel lid kan je jezelf daarna via het strippen systeem inschrijven voor een vliegdag.

Individueel lid worden bepaal je voorafgaand aan de eerste vlucht door het tarief van 300,- Euro over te maken aan de Penningmeester van de GeZC.

 • op rekeningnummer NL 58 ABNA 0431 5017 85  
 • t.n.v. Gelderse Zweefvliegclub,
 • onder vermelding van Naam + club + ‘individueel lidmaatschap DDWV’. 

Vanaf het moment dat je individueel lid van het DDWV bent kan je strippen kopen en jezelf tegen de reguliere tarieven inschrijven voor de DDWV vliegdagen.

Regeling Zelfstarters

Vliegers die gebruik maken van een zelfstartend zweefvliegtuig kunnen gebruik maken van de ‘Regeling Zelfstarters’.
Deze luidt als volgt:

Aan het begin van een DDWV-kalenderjaar kunnen zelfstartende vliegers zich aanmelden voor de afkoop van zelfstart tijdens DDWV. Aanmelden kan door het geldende tarief (zie onderstaand staatje) over te boeken op:

 • rekeningnummer NL 58 ABNA 0431 5017 85  
 • t.n.v. Gelderse Zweefvliegclub,
 • onder vermelding van Naam + club + ‘afkoop regeling zelfstarters’. 

Voorwaarde is uiteraard dat zij lid zijn van een Terlet-club of van DDWV-club die betaald heeft voor medegebruik van Terlet.

Regeling Zelfstart Kosten

 
  Eerste start

€ 30,- per start
  Eerste start (individueel dagabonnement)  € 60,- per start
  Voor leden van Terlet clubs  € 100,- per jaar
  Voor leden van overige DDWV-clubs  € 150,- per jaar

 

Verder dien je lid te zijn van de KNVvL of een Nationale Aeroclub en dien je een WA-vliegverzekering te hebben afgesloten. De Veldleider kan hier naar vragen. 

Mocht je tijdens de vliegdag niet zelfstarten maar gebruik maken van de lier- en sleepfaciliteiten dan gelden de reguliere DDWV tarieven voor lieren en slepen. 

Voor het vliegen op Terlet gelden de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de brochure ‘Vliegen van, naar en op Terlet’ (te vinden op de website van Terlet). Vliegers die zich niet aan deze voorwaarden houden worden van de regeling uitgesloten. Iedereen dient zich vóór de start te melden bij de Veldleider c.q. Startleider. 

Afspraken tijdens club- of DDWV-bedrijf

Indien er sprake is van een club- of DDWV-bedrijf, dient men zich te houden aan de regels die voor dit bedrijf gelden.Bij een DDWV bedrijf geldt: 

 • Voor de start dient de vlieger zich te melden bij de Veldleider
 • De start kan pas geschieden nadat er overleg is gevoerd met de Veldleider via een tweezijdige radioverbinding
 • Na de landing meldt de vlieger zich af conform de DDWV-voorschriften

Het club- c.q. DDWV-bedrijf zorgt o.a. voor de brandwacht, het plaatsvervangend havenmeesterschap en de startadministratie. 

Vliegen buiten een club- of DDWV-bedrijf

Hiervoor gelden de voorwaarden in de brochure ‘Vliegen van, naar en op Terlet’.

Met oog op zorgvuldigheid merken we het volgende op:

 • Het gaat om activiteiten bij een ‘gesloten veld’, volledig onder verantwoordelijkheid van de vlieger zelf. DDWV heeft hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
 • De vlieger dient zelf zorg te dragen voor een brandwacht. Bij calamiteiten dient de brandwacht 112 te bellen.
 • Bij een gesloten veld is er geen (plaatsvervangend) havenmeester en is het calamiteitenplan buiten werking. Bij terugkeer dient zich de vlieger af te melden bij een contactpersoon (bij voorkeur de brandwacht). 

Uitgangspunt is dat het slechts om één (of hooguit enkele) zelfstarter(s) gaat. In dat geval kan worden volstaan met de brandblusser die bij de parkeerplaats naast de 22R beschikbaar is. 

Buiten een club- of DDWV bedrijf is het bijhouden van de vluchtgegevens de volledige verantwoordelijkheid van de vlieger. Het verzoek is om de start en de baankeuze door te geven aan de havenmeester.

> Ga terug naar de DDWV Startplaats